Pragnę moich łez z powrotem

Data wydania: 22.04.2021

Ilość stron: 127

Kanon: The Orbis Universe

Numer cyklu: I

Typ publikacji: E-book by Google Books


Autor: Dawid Hałajda

Redakcja: Kinga Kurant

Korekta: Róża Łopusiewicz

Konsultacja: Marcin Borowski


Copyright by Dawid Hałajda 2021